UBEZPIECZENIA

"Przezorny zawsze ubezpieczony"

Przed każdym wyjazdem za granicę warto pomyśleć o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Działający na terytorium organizatorzy turystyki obowiązkowo zapewniają Państwu pakiet ubezpieczeniowy, jednakże bardzo często kwoty zawarte w polisie ubezpieczeniowej mogą być niewystarczające na pokrycie kosztów leczenia na miejscu wczasów czy wycieczki objazdowej.

Warto zatem zapoznać się z propozycjami dodatkowych ubezpieczeń, które zwiększą Państwa ochronę dzięki podwyższeniu limitu na leczenie i inną dodatkową ochronę (np. bagażu podróżnego), opóźnienia samolotu czy transportu do Polski.

Istotnym rozszerzeniem jest pakiet zawierający leczenie z następstwem chorób przewlekłych tj. nadciśnienie, problemy związane z krążeniem, astma i wiele innych.

 

Biuro Podróży "W Stronę Słońca" w szczególności zwraca uwagę swoim Klientom na możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Dzięki współpracy z firmami ubezpieczeniowymi ERV oraz AIG, nasi Klienci posiadają dużą dowolność w wyborze zakresów ubezpieczeń.

 

Dodatkową ochroną jest możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Czasami po wykupieniu wycieczki mogą spotkać każdego z nas nieprzyjemne sytuacje, które wpłyną na konieczność odstąpienia od zawartej umowy.

Osoby nieposiadające ubezpieczenia od kosztów rezygnacji muszą wówczas liczyć się z koniecznością utracenia pewnych środków finansowych wynikających z warunków uczestnictwa będących integralną częścią każdej umowy.

Wykupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zwiększają Państwo zabezpieczenie nieutracenia nawet jakichkolwiek środków z tytuły odstąpienia z: wycieczki, wczasów, wyjazdu czy przelotu, gdyż w naszej ofercie dostępne jest ubezpieczenie gwarantujące zwrot 80% oraz 100% potrąconej przez organizatora wyjazdu kwoty, pod warunkiem że udokumentowany powód rezygnacji jest wymieniony w warunkach ubezpieczenia.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu przedstawienia najkorzystniejszego dla Państwa pakietu ubezpieczenia.